Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
Контингент | Головна сторінка | Інтранет | Moodle
укр рус eng
Меню
Адміністрація
Загальна інформація
Інформаційно-аналітичний відділ
Відділ моніторингу діяльності університету
Admission information for foreign students 2015-2016
Навчальна робота
Для студентів та викладачів Донецького та Луганського медичних університетів
Абітурієнту
Факультет іноземних студентів
Foreign Students Faculty
Центр дистанційного навчання
Distance learning
Міжнародна медсестринська школа
Військова підготовка за програмою офіцерів запасу
Післядипломна освіта
Відділ віртуальних навчальних програм та навчальних відеофільмів
Наукова робота
Атестовані наукові лабораторії
Конгрес-центр
 • Віварій
 • Періодичні видання
  Головна організація метрологічної служби МОЗ України
  Спеціалізовані вчені ради
  Патентно-інформаційний відділ
  Відділ системних статистичних досліджень
  Відділ програмного та апаратного забезпечення
  Лікувальна робота
  Університетська лікарня
  Реформування медичної галузі Тернопільської області
  Асоціація ендоскопічних хірургів України
  Мiжнароднi вiдносини
  Правове забезпечення діяльності Університету
  Консорціум університетів
  Студентська рада університету
  Медичний ліцей
  Видавництво
  Бiблiотека
  Англомовні підручники видавництва Elsevier
  Пошта через WEB
  Ресурси Інтернет
  Захист персональних даних
  Доступ до публічної інформації
  Державні закупівлі
  ПОШУК
   

  Кількість відвідувань зовнішнього сайту
  Кількість відвідувань сайту Інтранет
  Кількість відвідувань сайту Modle
  Twitter Google+ Facebook Youtube
  IНСТИТУТ МЕДСЕСТРИНСТВА

  IНСТИТУТ МЕДСЕСТРИНСТВА

   

   

  Дата заснування: 20 квітня 1995 року

  Адреса: Коцюбинського, 3, м. Тернопiль, 46001, Україна,

  тел. (0352) 430927, 520584;

  е-mail: nursing@tdmu.edu.ua;

  Web: old.tdmu.edu.ua

   

   

   

   

  Директор навчально-наукового інституту медсестринства: кандидат біологічних наук,  доцент Ястремська Світлана Олександрівна

   

   

  Директор Центру дистанційної освіти: кандидат медичних наук, доцент Мазур Людмила Петрівна

   

  Перелік ліцензованих та акредитованих спеціальностей:

  5.12010102 «Сестринська справа» – молодший спеціаліст

  термiн навчання: 3 роки

  форма навчання – денна

  6.120101 «Сестринська справа» – бакалавр

  термiни навчання:

  1рік – для випускників медичних училищ або коледжів 2009-2011 рр.

  2 роки – для випускників медичних училищ або коледжів до 2009 р.

  форма навчання – денна, заочна (дистанційна)

  8.12010006 «Сестринська справа» – магістр

  термiн навчання: 2 роки

  форма навчання – денна, заочна (дистанційна)

  Навчання здійснюється за державним замовленням та за кошти фізичних і юридичних осіб.

   

   

  Положення iнституту

  Кафедра загального догляду за хворими

   

   

   

  Пріоритетним завданням Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського стало подолання стереотипу у підготовці та ставленні до медичних сестер як до виконавців ролі помічника лікаря у ході лікувально-діагностичного процесу, так як сучасне життя заставляє підняти рівень вітчизняної медсестринської справи до вимог світових стандартів.

  Окремим підрозділом, що поєднує теоретичну і практичну підготовку середнього медичного персоналу, в ТДМУ став ННІ медсестринства.

  Новий навчальний корпус ННІ медсестринства на вул. Коцюбинського, 3

  Навчально-науковий iнститут медсестринства створений за постановою вченої ради Тернопiльського державного медичного унiверситету iменi I.Я.Горбачевського вiд 27 вересня 2005 року № 2, та наказом ректора унiверситету вiд 04 жовтня 2005 року № 08.01-22/2359 з початком функцiонування 10 жовтня 2005 року. База iнституту - корпуси медунiверситету та вiддiлення лiкарень м. Тернополя.

  З 2007р. року директором навчально-наукового інституту медсестринства є к.б.н., доцент Ястремська С.О. Її заступником та одночасно директором центру дистанційної освіти є к.м.н., доц. Мазур Л.П.

   

  Фактично з впровадженням бакалаврату у 1995 році ми почали готувати медсестер-менеджерів, які можуть і повинні працювати як самостійні професіонали, співпрацювати з лікарем, а не просто допомагати йому.

  Сьогодні ННІ медсестринства здійснює підготовку медичних сестер за І рівнем акредитації, медичних сестер-бакалаврів та лаборантів-бакалаврів - за ІІ рівнем акредитації та медсестер-магістрів за IV рівнем акредитації серед вітчизняних та іноземних громадян. Навчання проводиться за денною та дистанційною формами.

  Випуск медсестер-бакалаврів 2011 р.

   

  У складі ННІ медсестринства є кафедра загального догляду за хворими під керівництвом  д.мед.н., проф. Господарського І.Я.

  Обов’язки заступника директора з організації проведення практики студентами виконує асистент кафедри Максимова В.В.

   

  Асистент Максимова В.В. із студентами в лабораторії практичних навичок

  На базі цього корпусу розміщено комп’ютерний зал на 40 комп’ютерів, бібліотека з читальним залом, 2 лекційні аудиторії (велика на 150 місць та мала на 40 місць), які оснащені стаціонарною проекційною апаратурою, навчальні кімнати, тренажерно-фантомний зал, кімнати адміністрації, викладачів, технічного персоналу.

  Навчальна база iнституту – корпуси медунiверситету та вiддiлення лiкарень м. Тернополя.

  Навчальні лабораторії, їх обладнання відповідають сучасному рівню, забезпечені сучасними меблями, технічними засобами в обсягах та кількості, відповідних до вимог щодо організації навчального процесу.

  Бібліотека ННІ медсестринства є навчально-дослідницьким, науковим, інформаційним та культурно-освітнім підрозділом ВНЗу.

   

  Бібліотека з читальним залом

   

  Комплекс студентського харчування

  Матеріально-технічна база ННІ повністю оновлена та оснащена найсучаснішими навчальними муляжами, манекенами та тренажерами. Комп’ютерна лабораторія є чи не найкращою в університеті. Прекрасна бібліотека підручників з медсестринства американських та канадських видань є важливим джерелом для підготовки до занять для студентів та викладачів.

   

  Лабораторія практичних навичок оснащена найсучаснішими навчальними муляжами, манекенами та тренажерами

   

  Ще задовго до реорганізації ТДМУ здійснював активну міжнародну співпрацю з університетами США, Канади та Європи з питань медсестринської освіти. Уже за рік інститут медсестринства сформував у своїй структурі нові підрозділи, такі як Американська та Міжнародні медсестринські школи. Вперше в Україні згідно з наказом МОЗ та МОН України в ТДМУ почав успішно функціонувати експериментальний освітній проект щодо підготовки фахівців з медсестринства з числа іноземних громадян за спеціальними навчальними планами, що грунтуються на досвіді кращих американських медсестринських шкіл.

  Почавши усього з 10 студентів у 2006 р., станом на 2014 рік було збільшено набір студентів у сорок разів.

  Випуск студентів-іноземців

   

  Вивчення медсестринських маніпуляцій студентами-іноземцями

   

  Результатом успішної роботи зі створення освітніх стандартів стало внесення змін до Постанови Кабінету міністрів України від 24/05 1997р. №507 про введення в дію освітньо-кваліфікаційного рівня магістр сестринської справи (8.12010006 “Cестринська справа”), напряму підготовки 1101 “Медицина”.  Відповідно, вперше в Україні, в навчально-науковому інституті медсестринства Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського у липні 2008 року затверджено програму, одержано ліцензію тарозпочато підготовку фахівців такого рівня, що дало можливість студентам продовжувати професійний ріст та отримати ступінь магістра сестринської справи.

  Головною складовою ступеневої освіти в медицині є забезпечення безперервності підготовки фахівців, а це в свою чергу передбачає запровадження суттєвих методологічних змін в навчанні. В сучасних умовах при різкому зростанні обсягу інформації та утрудненості перебуванні осіб на очному циклі одним з можливих виходів у забезпеченні професійної підготовки спеціалістів є запровадження дистанційної форми навчання. Така форма дозволить розкрити пріоритети медсестринства в реформуванні галузі охорони здоров'я України.

  Вивчивши світовий досвід роботи дистанційної форми навчання на детальному прикладі медсестринської школи Мері Блек (Південна Кароліна, США) та заручившись підтримкою Міністерства охорони здоров'я України, Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського вперше в державі з 2008-2009 н.р. запровадив дану форму навчання щодо підготовки медсестер-бакалаврів.

  Майже кожного року наш навчально-науковий інститут виступає ініціатором проведення потужних міжнародних конференцій з медсестринства.

   

  Практичний семінар з надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні. В президії ректор ТДМУ Ковальчук Л.Я., голова правління Української ліги сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги Князевич В. М., представники системи охорони здоров’я Тернопілля та України.

   

  Викладачі ННІ медсестринства перебували в медсестринській школі імені Мері Блек, яка є підрозділом Університету Південної Кароліни Апстейт, США з метою вивчення системи навчання медичних сестер у США, зокрема: особливості клінічної роботи студентів та налагодження питання щодо співпраці цього закладу з Тернопільським державним медичним університетом.

  Також представники ННІ медсестринства в 2006-2010 р.р. приймали участь в конкурсі на отримання Гранту по проекту MATRA. Мета останнього – покращення стану надання медичної допомоги особам похилого віку в Україні. Програма спонсорується Урядом Нідерландів.

  Студенти та молоді вчені ННІ медсестринства приймають активну участь у міжнародних конференціях, семінарах та симпозіумах. До наукової роботи залучені як вітчизняні студенти так і студенти-іноземці.

  Студентка ННІ медсестринства Демборинська Олеся здобула перше місце серед медсестер Тернопільської обл. у конкурсі «Краща за професією»

   

  У подальших планах ННІ медсестринства - вдосконалення роботи над існуючими програмами, щоб в майбутньому інститут могли називати не лише першим, але й кращим освітнім закладом медсестринської освіти.

   

  © 2012 tdmu.edu.ua | TDMU |