Інструкція для студентів та викладачів Донецького та Луганського медичних університетів

Шановні колеги, Тернопільський державний медичний університет надає студентам і викладачам Донецького та Луганського медичних університетів доступ до електронних ресурсів свого Веб-порталу в розділі «На допомогу студентам».

         Даний розділ використовується для підготовки студентів до занять, в якому окремими підрозділами розташовані:

-         матеріали підготовки до лекцій;

-         матеріали підготовки до практичних занять;

-         презентації лекцій;

-         методичні вказівки;

-         електронна бібліотека підручників та навчальних посібників;

-         бібліотека навчальних лазерних компакт-дисків;

-         навчальні відеофільми.

Вхід у даний розділ Веб-порталу здійснюється за посиланням http://intranet.tdmu.edu.ua/education.php з використанням логіна і пароля, який ми Вам передали.

Ми пропонуємо Вам розпочати перегляд навчально-методичних матеріалів із розділу: “матеріали підготовки до практичних занять, де представлено повну електронну бібліотеку по всіх предметах та спеціальностях трьома мовами.  

Навчально-методичні матеріали для всіх курсів, факультетів і спеціальностей представлені українською, російською та англійською мовами.

Шлях входу на портал: кафедра, мова, факультет, спеціальність, повний (нормативний) термін навчання, предмет, курс.

Щиро бажаємо Вам успіху. Ми раді, що можемо Вам допомогти.

 

Контактна особа:

Пелих А. І.

(0352) 52-41-83

 

Тернопільський державний

 медичний університет

імені І.Я. Горбачевського

 

 

 

 

 Инструкция для студентов и преподавателей Донецкого и Луганского медицинских университетов

Уважаемые коллеги, Тернопольский государственный медицинский университет предоставляет студентам и преподавателям Донецкого и Луганского медицинских университетов доступ к электронным ресурсам своего веб-портала в разделе «В помощь студентам».

Данный раздел используется для подготовки студентов к занятиям, в котором отдельными подразделами расположены:

- материалы подготовки к лекциям;

- материалы подготовки к практическим занятиям;

- презентации лекций;

- методические указания;

- електронная библиотека учебников и учебных пособий;

- библиотека учебных лазерных компакт-дисков;

- учебные видеофильмы.

Вход в данный раздел веб-портала осуществляется по ссылке http://intranet.tdmu.edu.ua/education.php с использованием логина и пароля, который мы Вам передали.

Мы предлагаем Вам начать просмотр учебно-методических материалов из раздела: "материалы подготовки к практическим занятиям", где представлена ​​полная электронная библиотека по всем предметам и специальностям на трех языках.

Учебно-методические материалы для всех курсов, факультетов и специальностей на украинском, русском и английском языках.

Путь входа на портал: кафедра, язык, факультет, специальность, полный (нормативный) срок обучения, предмет, курс.

Искренне желаем Вам успеха. Мы рады, что можем Вам помочь.

 

Контактное лицо:

Пелых А. И.

(0352) 52-41-83

Тернопольский государственный

медицинский университет

имени И.Я. Горбачевского