Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
Контингент | Головна сторінка | Інтранет | Moodle
укр рус eng
Меню
Адміністрація
Загальна інформація
Інформаційно-аналітичний відділ
Відділ моніторингу діяльності університету
Admission information for foreign students 2015-2016
Навчальна робота
Для студентів та викладачів Донецького та Луганського медичних університетів
Абітурієнту
Факультет іноземних студентів
Foreign Students Faculty
Центр дистанційного навчання
Distance learning
Міжнародна медсестринська школа
Військова підготовка за програмою офіцерів запасу
Післядипломна освіта
Відділ віртуальних навчальних програм та навчальних відеофільмів
Наукова робота
Атестовані наукові лабораторії
Конгрес-центр
 • Віварій
 • Періодичні видання
  Головна організація метрологічної служби МОЗ України
  Спеціалізовані вчені ради
  Патентно-інформаційний відділ
  Відділ системних статистичних досліджень
  Відділ програмного та апаратного забезпечення
  Лікувальна робота
  Університетська лікарня
  Реформування медичної галузі Тернопільської області
  Асоціація ендоскопічних хірургів України
  Мiжнароднi вiдносини
  Правове забезпечення діяльності Університету
  Консорціум університетів
  Студентська рада університету
  Медичний ліцей
  Видавництво
  Бiблiотека
  Англомовні підручники видавництва Elsevier
  Пошта через WEB
  Ресурси Інтернет
  Захист персональних даних
  Доступ до публічної інформації
  Державні закупівлі
  ПОШУК
   

  Кількість відвідувань зовнішнього сайту
  Кількість відвідувань сайту Інтранет
  Кількість відвідувань сайту Modle
  Twitter Google+ Facebook Youtube
        Провiдним фахiвцем по впровадженню основ доказової медицини в навчальному процесі Тернопiльського державного медичного унiверситету був заслужений дiяч вищої школи України, професор кафедри фармакологiї  Статтi:

  Провiднi принципи Evidence-Based Medicine
  БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС I ДОКАЗОВА МЕДИЦИНА ЯК ПРОВIДHI ФОРМИ РЕФОРМУВАННЯ МЕДИЧНОЇ ОСВIТИ НА УКРАЇНI
  Визнання доказової медицини
  Доказова медицина удосконалює фармакотерапiю
  Клiнiчна епiдемiологiя як методологiчна основа доказової медицини
  Кокранiвськi спiвтовариства та бiблiотеки
  Практична значимiсть доказової медицини

  Також видана монографiя:


  2005. - 244 с.
  М'яка обкладинка.


  Основи доказової медицини
  За редакцiєю М.П.Скакун

       Монографiя мiстить сучасну iнформацiю про доказову медицину - стратегiчний напрямок сучасної науки i практики, який фунтується на бездоганнiй науковiй iнформацiї i зорiєнтований на пiдвищення дiагностики, профiлактики, лiкування i прогнозу захворювань людей, оптимiзацiю дiяльностi органiв державної системи охорони здоров'я. На сучасному науковому i методичному рiвнях висвiтленi загальнi проб-леми доказової медицини, основи клiнiчної епiдемiологiї, стратегiя клiнiчних випробувань лiкарських засобiв та iнших медичних втру-чань, узагальнення їх результатiв (клiнiчнi рекомендацiї, систематичнi огляди i мета-аналiзи. Досить уваги придiлено пошуку науково-медичної iнформацiї, сучасним принципам аналiзу економiчної ефективностi медичних втручань, формулярнiй системi тощо.
       Для студентiв вищих медичних навчальних закладiв III-IУ рiвнiв акредитацiї, iнтернiв, молодих науковцiв, практичних лiкарiв.
  2008. – 372 Тверда обкладинка.


  М.П. Скакун Основи клінічної епідеміології та доказової медицини

  Монографія-посібник містить основні засади клінічної епідеміології та доказової медицини, стратегію клінічних випробувань лікарських засобів та різних медичних втручань, узагальнення їх результатів у вигляді клінічних рекомендацій, систематичних оглядів, мета-аналізів та міжнародних консенсусів. Суттєва увага приділена пошуку науково-медичної інформації, її аналізу та використанню, як і принципу аналізу економічної ефективності медичних втручань, формулярній системі тощо. Оволодіння знаннями, яка міститься у даній книзі, сприятиме підвищенню якості підготовки випускників українських медичних ВНЗ, їх конкурентоспроможності на європейському ринку праці.
  Для студентів медичних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, інтернів, молодих науковців, практичних лікарів.

  Додаткова інформація і статті
  Акушерство, неонатологія
  Алергологія
  Ангіологія
  Біль
  Ендокринологія
  Загальні питання
  Кардіологія
  Лор
  Нефрологія, урологія
  Педіатрія
  Ревматологія
  Соціальна медицина
  Травна система
  Фармаконагляд


  © 2012 tdmu.edu.ua | TDMU |