ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР

Лікувально-діагностичне відділення
Стоматологічні відділення
Санаторій – профілакторій

 

 

В.о. головного лікаря лікувально-діагностичного центру -  Гощинський Володимир Броніславович - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри поліклінічної справи та сімейної медицини з медичною технікою Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського.

31 грудня 2010 року вступив в силу  наказ ректора унiверситету чл.-кор. НАМН України, проф. Л. Я. Ковальчука про організацію Лікувально-діагностичного центру ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського».

Лікувально – діагностичний центр (ЛДЦ) є структурним підрозділом і клінічним лікувально-профілактичним закладом університету, який забезпечує практичну підготовку студентів, перепідготовку медичних кадрів, проведення наукових досліджень, розробку та апробацію нових медичних технологій та надає у процесі навчально–наукової діяльності консультативну, кваліфіковану і спеціалізовану амбулаторно – поліклінічну медичну допомогу студентам, працівникам університету.

 

Основними завданнями ЛДЦ є:

 

1. Здійснення навчально - освітньої діяльності і забезпечення практичної підготовки фахівців відповідних освітньо – кваліфікаційних рівнів за ліцензованими спеціальностями.

2. Післядипломне підвищення кваліфікації лікарів різних спеціальностей, в тому числі стоматологів та середнього медичного персоналу.

3.  Підготовка науково–педагогічних кадрів з медичних та стоматологічних спеціальностей.

4.  Здійснення наукової і науково–технічної діяльності шляхом спрямування фундаментальних та прикладних досліджень на створення нових технологій, залучення  учасників навчально – виховного процесу в науково–дослідних роботах, організація науково–практичних конференцій, симпозіумів медичного спрямування.

5.  Розробка і впровадження в медичну практику сучасних методів діагностики, лікування та профілактики.

6.  Своєчасне і якісне надання висококваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги студентам, працівникам університету та населенню.

 

Відповідно до основних завдань ЛДЦ здійснює:

 

- проведення практичних занять і навчально – виробничої практики студентів;

- проведення передатестаційних циклів з лікарями різних спеціальностей;

- стажування лікарів в рамках первинної спеціалізації за програмами інтернатури, магістратури та клінічної ординатури;

- надання стоматологічної допомоги студентам, працівникам університету;

- проведення профілактичних оглядів студентів та працівників університету;

- статистичний облік та представлення звітів про лікувально – профілактичну діяльність по формах і в терміни, що встановлені держкомстатом та МОЗ України;

- експертизу тимчасової непрацездатності в установленому порядку та експертна оцінка відповідної медичної документації.

Після підготовки пакету необхідних документів в ліцензійний відділ МОЗ України наявна в ТДМУ ліцензія на медичну практику в 2010 році розширена за необхідним переліком нових спеціальностей для медичної та стоматологічної практики.

 

 Організація та структура ЛДЦ

1.     Адміністрація;

2.     Стоматологічні відділення

·        Відділення терапевтичної стоматології;

·        Відділення дитячої стоматології;

·        Відділення ортопедичної стоматології;

·        Зуботехнічна лабораторія;

·        Відділення хірургічної стоматології;

3.     Лікувальне-діагностичне відділення.

4.     Санаторій-профілакторій   на базі НОК «Червона Калина»

 

 

СТОМАТОЛОГІЧНІ ВІДДІЛЕННЯ.

 

 Завідувач стоматологічними відділеннями, завідувач кафедри терапевтичної стоматології, кандидат медичних наук, доцент Лучинський Михайло Антонович.

 

 

Базою стоматологічних відділень Тернопільського державного медичного університету  є   корпуси по  вулехова 3, 5, 7, загальною площею 1034,2 кв.м., де професори, доценти та асистенти кафедр надають лiкувальну та консультативну допомогу населенню міста та разом студентами проводять профiлактичнi огляди.

 

 

 

 

 

 

 

H:\DCIM\101MSDCF\DSC06255.JPGH:\DCIM\101MSDCF\DSC06258.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Корпуси розміщення стоматологічних відділень вул Чехова 3,5,7.

 

 

 

 

 

 

 

Безымянный.pngI:\DCIM\101MSDCF\DSC05067.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Устаткування відділень

 

У комплекс стоматологічних відділень входять: а) реєстратура;

б) відділення терапевтичної стоматології із кабінетом лікаря – стоматолога – терапевта та кабінет профілактичної гігієни;

 

в) відділення хірургічної стоматології із кабінетом лікаря - стоматолога – хірурга;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


     

г) відділення ортопедичної стоматології та імплантології із кабінетом  лікаря -  стоматолога - ортопеда, кабінет дентальної імплантології та стоматологічної реабілітації, рентгенологічний кабінет, фізіотерапевтичний кабінет, зуботехнічна лабораторія;

x_35617a82.jpg

д) відділення дитячої стоматології із кабінетом лікаря – стоматолога – терапевта та кабінет профілактичної гігієни, кабінет лікаря - стоматолога – хірурга, кабінетом  лікаря -  стоматолога – ортопеда;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Лікувально-діагностичне відділення

Завідувач лікувально-діагностичним відділенням є кандидат медичних наук, доцент кафедри  iнфекцiйних хвороб з епiдемiологiєю, шкірними та венеричними хворобами Качор Василь Олекcійович.

На базі лікувально-діагностичного відділення здійснюється первинний амбулаторний прийом студентів усіх факультетів медичного університету бюджетної та контрактної форми навчання, їх огляд відповідними спеціалістами для заповнення “Медичної книжки”. У медичному центрі також проводиться консультативний прийом провідними клініцистами університету, згідно затвердженого графіку.

Санаторій – профілакторій

Санаторій – профілакторій ТДМУ імені І. Я. Горбачевського функціонує на базі навчально-оздоровчого комплексу "Червона калина" Тернопiльського державного медичного університету, розташованого в с. Дружба, Теребовлянського району, Тернопiльської області.

 

 

 Щороку навчально-оздоровчий комплекс "Червона калина" приймає на оздоровлення близько 500 студентів університету. До їх послуг є кабінети масажу та лікувальної фізкультури, фітобар, басейн, спортивні майданчики.