Законодавче забезпечення реформ в охороні здоров’я

 

Закон України від 07.07.2011 № 3612-VI "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві"

Закон України від 07.07.2011 № 3611-VI "Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги"

Наказ МОЗ України від 23.02.2012 № 132 "Про затвердження Примірного табеля оснащення лікувально-профілактичних підрозділів закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу"

Наказ МОЗ України від 23.02.2012 № 131 "Про затвердження Примірного положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та примірних положень про його підрозділи"

Наказ МОЗ України від 23.02.2012 № 130 "Про затвердження Примірного переліку лабораторних досліджень, що виконуються при наданні первинної медичної допомоги населенню"

Наказ МОЗ України від 23.02.2012 № 129 "Про затвердження Примірних штатних нормативів центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги"

Наказ МОЗ України від 30.12.2011 № 1008 "Про затвердження примірних положень про заклади охорони здоров'я"

Наказ МОЗ України від 04.11.2011 № 756 "Про затвердження Порядку вибору та зміни лікаря первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та форм первинної облікової документації"

Наказ МОЗ України від 04.11.2011 № 755 "Про затвердження Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та положень про його підрозділи"

Наказ МОЗ України від 02.11.2011 № 743 "Про затвердження Індикаторів якості медичної допомоги"

Наказ МОЗ України від 28.10.2011 № 716 "Про затвердження Положення про Єдиний електронний реєстр листків непрацездатності"

Наказ МОЗ України від 31.10.2011 № 736 "Про затвердження табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення структурних підрозділів лікарні відновного лікування"

Наказ МОЗ України від 31.10.2011 № 735 "Про затвердження табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення структурних підрозділів лікарні інтенсивного лікування"

Наказ МОЗ України від 31.10.2011 № 734 "Про затвердження табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення структурних підрозділів лікарні планового лікування"

Наказ МОЗ України від 31.10.2011 № 732 "Про затвердження положень про заклади охорони здоров'я, які входять до складу госпітальних округів та їх структурних підрозділів "

Наказ МОЗ України від 13.10.2011 № 665 "Про затвердження індикаторів якості медичної допомоги"

Наказ МОЗ України від 05.10.2011 № 646 "Про затвердження нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров'я України щодо реалізації Закону України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькі

Наказ МОЗ України від 05.10.2011 № 645 "Про внесення змін до наказу МОЗ від 01.09.2011 № 556"

Наказ МОЗ України від 01.09.2011 № 557 "Про затвердження Примірного положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги"

Наказ МОЗ України від 01.09.2011 № 555 "Про затвердження Примірного табеля матеріально-технічного оснащення закладів первинної медичної допомоги у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві"

Наказ МОЗ України від 19.08.2011 № 524 "Про затвердження Плану заходів Міністерства охорони здоров'я України щодо організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 7 липня 2011 року № 3612 - VI..."

Наказ МОЗ України від 17.08.2011 № 519 "Про організацію підготовки та підвищення кваліфікації лікарів, фельдшерів (медичних сестер) станцій швидкої медичної допомоги з медицини невідкладних станів у пілотних регіонах (Вінницькій, Донецькій..."

Наказ МОЗ України від 15.08.2011 № 507 "Про затвердження комплексу показників для проведення оцінки стану реформування системи охорони здоров'я у пілотних регіонах"

Наказ МОЗ України від 28.07.2011 № 443 "Про Порядок вибору лікаря, що надає первинну медичну допомогу"

Наказ МОЗ України від 20.07.2011 № 428 "Про створення робочої групи з інформаційного супроводу реформ за напрямом "Реформа медичного обслуговування"

Наказ МОЗ України від 15.07.2011 № 419 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування регіонального Плану-графіку проведення експерименту з реформування системи охорони здоров'я"

Наказ МОЗ України від 15.07.2011 № 417 "Про організацію амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні"

Наказ МОЗ України від 29.06.2011 № 384 "Про затвердження Примірного статуту Центру первинної медико-санітарної допомоги"

Наказ МОЗ України від 22.06.2011 № 370 "Про заходи щодо впровадження Єдиної системи екстреної медичної допомоги на території Вінницької, Донецької, Дніпропетровської областей та міста Києва"

Наказ МОЗ України від 08.06.2011 № 347 "Про затвердження Тимчасового типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" для пілотних проектів у Вінницькій, Дніпропетровській..."

 

Наказ МОЗ України від 08.06.2011 № 346 "Про затвердження Тимчасових методичних рекомендацій щодо запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів в системі охорони здоров'я у пілотних регіонах"

Наказ МОЗ України від 20.05.2011 № 304 "Про затвердження Тимчасових методичних рекомендацій з визначення обсягів фінансування закладів охорони здоров'я за видами надання медичної допомоги у пілотних регіонах"

Наказ МОЗ України від 20.05.2011 № 301 "Про внесення зміни до Переліку закладів охорони здоров'я"

Наказ МОЗ України від 23.03.2011 № 159 "Про затвердження третього випуску Державного формуляру лікарських засобів та забезпечення його доступності"

Наказ МОЗ України від 28.03.2011 № 171 "Про створення Науково-експертної ради з питань оцінки реформ в охороні здоров'я Міністерства охорони здоров'я України"

Наказ МОЗ України від 14.03.2011 № 142 "Про вдосконалення державної акредитації закладів охорони здоров'я"

Наказ МОЗ України від 11.03.2011 № 141 "Про затвердження Методичних рекомендацій "Уніфікована методика розробки індикаторів якості медичної допомоги"

Наказ МОЗ України від 02.03.2011 № 127 "Про затвердження примірних табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення центральної районної (районної) та центральної міської (міської) лікарень"

Наказ МОЗ України від 04.02.2011 № 65 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, крім діяльності банків пуповинної крові, інших тканин..."

Наказ МОЗ України від 02.02.2011 № 52 "Про затвердження Концепції подальшого розвитку перинатальної допомоги та плану реалізації заходів Концепції"

Наказ МОЗ України від 02.02.2011 № 49 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики"