Кафедра фізичної  реабiлiтацiї, здоров’я людини та фізичного виховання